И.С.БАХ (1685 —1750)

26.03.12    XXXVIII сезон — Концерт № 13 (649)

среда 28 марта 2012 г.
XXXVIII сезон — Концерт № 13 (649)
Начало в 18 час.15 мин.

И.С.БАХ (1685 —1750)

Афиша